สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • มัดย้อมอินเทรนด์
 • จินตนา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้ามัดย้อมคราม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จินตนา กาศสนุก
 • จินตนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0810347758
 • เบอร์มือถือ
 • 0810347758
 • อีเมล์
 • mohhommaisak@gmail.com