สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105556079951
 • สุภาภรณ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เมเปิล ฮอสพิทอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46900
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งสินค้าทั่วไป
 • สินค้า/บริการ
 • ตัวแทนจำหน่ายกระดาษทิชชู
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุภาภรณ์ สกุลธัญ
 • สุภาภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 028030919-20
 • เบอร์มือถือ
 • 0819884940
 • อีเมล์
 • supaporn.s@maple-hs.com