สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • แกงคั่วเป็ดตรัง
  • วันดี 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • แกงคั่วเป็ดตรัง
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการค้า
  • ประเภทธุรกิจ
  • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
  • Facebook
  • -
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคใต้
  • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • วันดี สะดา
  • วันดี 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 087-5765298
  • อีเมล์
  • sawi_7@hotmail.com