สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3770100535834
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านบ้านกระเป๋า บายจุฑามาศ
 • จุฑามาศ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายกระเป๋า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จุฑามาศ ยงจิตติกรกุล
 • จุฑามาศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0897843162
 • อีเมล์
 • jutamas86@hotmail.com