สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0425560000741
 • ศรีประภา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เมืองเลยหมอนยางพารา จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 13921
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเครื่องนอนผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหารห้องน้ำและห้องครัว
 • สินค้า/บริการ
 • หมอน ที่นอนยางพารา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ศรีประภา มณุโชติ
 • ศรีประภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0656236141
 • เบอร์มือถือ
 • 0656236141
 • อีเมล์
 • sreprapha@gmail.com