สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3809800066265
 • ชื่อธุรกิจ
 • วงจูเวล
 • วรางค์สิริ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายสินค้าเครื่องประดับเทียม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วรางค์สิริ จุฑานนท์ธีรโชติ
 • วรางค์สิริ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0945651644
 • อีเมล์
 • 168embellish@gmail.com