สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3219900053403
 • ชื่อธุรกิจ
 • ดั่งหวัง เนเชอรัล เฮลธ์ โปรดักส์
 • สิริมนต์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าเพื่อสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สิริมนต์ เสตะพงษ์สัตย์
 • สิริมนต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 038-771051
 • เบอร์มือถือ
 • 0818632202
 • อีเมล์
 • sutkhanung@gmail.com