สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0103548039781
 • จักรพันธ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แพนดาส เอ็นเตอร์ไพร์ส
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 82301
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การจัดการประชุม
 • สินค้า/บริการ
 • ที่ปรึกษาธุรกิจและการบริหารบุคคล
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • TLS
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • กรุงเทพฯ
 • กรุงเทพฯ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จักรพันธ์ อุณหประเสริฐกูล
 • จักรพันธ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0632699865
 • เบอร์มือถือ
 • 0632699865
 • อีเมล์
 • chakaphan.pandaz@gmail.com