สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ดูฟรีแลนซ์แอนด์ทราเวลเฟรนด์ภูเข็ต
 • นันทิยา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • งานบริการและให้คำปรึกษา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นันทิยา ชูมณี
 • นันทิยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0840549544
 • เบอร์มือถือ
 • 0966528180
 • อีเมล์
 • bo.nantiya@gmail.com