สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0583560000683
 • ศศิธร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บ้านสมุนไพรศิธร
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 21002
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค
 • สินค้า/บริการ
 • ผงสมุนไพร น้ำมันหอมระเหย สบู่สมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • มาตรฐานสินค้า
 • เลขที่จดแจ้งเครื่องสำอางค์
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ศศิธร สิงห์พรหม
 • ศศิธร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 085-7117780
 • เบอร์มือถือ
 • 064-8965796
 • อีเมล์
 • sithornherbal@gmail.com