สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • banana break กล้วยเบรคแตก
 • ธีรวุฒิ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายกล้วยเบรคแตกโบราณ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ลพบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธีรวุฒิ วงษ์สุวรรณ
 • ธีรวุฒิ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0828716144
 • เบอร์มือถือ
 • 0828620837
 • อีเมล์
 • teerajung@gmail.com