สมาชิก MOC BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย MOC Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • AMPIKA ขนนมไทยหน้าหวาน
 • อำไพพรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมไทย น้ำมะพร้าว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz club
 • ภาคกลาง
 • ลพบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อำไพพรรณ แช่มปรุง
 • อำไพพรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0870099170
 • เบอร์มือถือ
 • 0847214550
 • อีเมล์
 • airry22428@hotmail.com