สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ขนมงายวงพร (กลุ่มขนมงาบ้านชานเมือง)
 • รัชนีกร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมงา งาคั่ว น้ำมันงา ถั่วลายเสือคั่ว ถั่วเหลืองคั่ว ข้าวซอยตัด ป๊อปคอร์นไทยใหญ่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • otop5ดาว มผช. อย. ฮาลาล
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง รัชนีกร ออทอจักร์
 • รัชนีกร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 082-9631248
 • อีเมล์
 • jomjai.angel@gmail.com