สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ภัตตาคาร ไฮโซ
 • ชัชวาล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • otop 4ดาว / อย. / มผช. / Primary GMP ฮาลาล
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • นครนายก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชัชวาล ในระหว่างพิมพ์
 • ชัชวาล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0813054410
 • อีเมล์
 • kungjomhiso@gmail.com