สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3119800051850
 • ชื่อธุรกิจ
 • จิรัฐติกาล
 • จิรัฐติกาล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ความงาม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จิรัฐติกาล ทองทศพล
 • จิรัฐติกาล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 098-5140444
 • เบอร์มือถือ
 • 0985140444
 • อีเมล์
 • sanatee_keng@yahoo.co.th