สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัทชอบพิมพ์จำกัด
 • ธนพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • รับออกแบบและผลิตสือสิงพิมพ์ทุกชนิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธนพร ปันเพราะ
 • ธนพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 053-746756
 • อีเมล์
 • Wipapunprao@gmail.com