สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Kae-Lyn
 • กุณฑิกา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าแปรรูปจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและสปา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ฮาลาล อย. GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กุณฑิกา โกมุก
 • กุณฑิกา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0953295663
 • อีเมล์
 • kunbim4266@gmail.com