สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านระกามินิมาร์ท
 • ผ่องพรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ค้าปลีก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ผ่องพรรณ เหมือนทอง
 • ผ่องพรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 023859413
 • เบอร์มือถือ
 • 0972343854
 • อีเมล์
 • Rakaminimart@hotmail.com