สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1409901205403
 • ชื่อธุรกิจ
 • ขนมเนยกรอบ
 • อาทิติยา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมเบเกอรี่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อาทิติยา บุญศรีอุดมสุข
 • อาทิติยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0934656292
 • เบอร์มือถือ
 • 0650539429
 • อีเมล์
 • gu.ruk.kat@gmail.com