สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Cordysis
 • ลัลน์รดา ทารินทร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ถั่งเช่าแท้ จากภูฏาน ไม่ได้มาจากการเพาะเลี้ยง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0839626666
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ลัลน์รดา ทารินทร์ Lanrada Tarin
 • ลัลน์รดา ทารินทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0619324156
 • เบอร์มือถือ
 • 0839626666
 • อีเมล์
 • ms.nickky@gmail.com