สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0205560032326
 • จุฬารัตน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อนัตตา สมาร์ท เฮลท์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47213
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกผักและผลไม้
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็ดถั่งเช่าสีทอง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จุฬารัตน์ โคตรชมภู
 • จุฬารัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0835611727
 • เบอร์มือถือ
 • 0868271553
 • อีเมล์
 • piwjung_17@hotmail.com