สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • มานี มาน ปิติ Health
 • บุญนิสา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลไม้น้ำม่วงดิบและสมุนไพรไทย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว บุญนิสา ตานสันติ์
 • บุญนิสา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0974249690
 • เบอร์มือถือ
 • 062-5287518
 • อีเมล์
 • boonnisa7899@gmail.com