สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3849900109179
 • ชื่อธุรกิจ
 • เครื่องแกงแม่พร
 • จิตติมา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องแกง/เครื่องแกงเจ/เครื่องแกงพร้อมปรุง/น้ำพริก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. ,GMP ,Halal ,OTOP 5 ดาว ,มผช. 77otop select
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จิตติมา วัฒนพฤกษ์
 • จิตติมา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 077935013
 • เบอร์มือถือ
 • 0818925659
 • อีเมล์
 • jeedcurry@gmail.com