สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3569900077202
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านกุ้ง ฮรินทร์
 • ทับทิม 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมูแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ทับทิม เทพเสน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 084-7060953
 • เบอร์มือถือ
 • 0847060953,081-1649534
 • อีเมล์
 • kungharin@gmail.com