สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ปั้นสุข
 • เสมอใจ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารเจ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • โฮมเมด
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เสมอใจ ตงศิริ
 • เสมอใจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0863344682
 • เบอร์มือถือ
 • 0863344682
 • อีเมล์
 • samerjai2sau@gmail.com