สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3309901833
 • ชื่อธุรกิจ
 • PTPM
 • บุญญพัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่าย กระเป๋า ผ้าพิมพ์ลาย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 08
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย บุญญพัฒน์ บัวสกลพัฒน์
 • บุญญพัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0809932037
 • อีเมล์
 • uthan_th@hotmail.com