สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105560107475
 • วรัญญู 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เฮลธี ฮาร์เวสท์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10309
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วรัญญู พงศ์นภารักษ์
 • วรัญญู 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0888831531
 • อีเมล์
 • ph.varanyoo@hotmail.com