สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0115559009503
 • กฤตภาส 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ภัทรินทร์ฟู้ดส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10711
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี
 • สินค้า/บริการ
 • แฟรนไชส์ไอติมทอด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กฤตภาส ตั้งสมบูรณ์
 • กฤตภาส 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0816120621
 • อีเมล์
 • shoot111@hotmail.com