สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105555041712
 • สุริยา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ทีทีที อินเตอร์ คอร์ป จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46621
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป อุปโภคและบริโภค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุริยา เรียนสร้อย
 • สุริยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 020775085
 • เบอร์มือถือ
 • 0851894999
 • อีเมล์
 • tttintercorp@gmail.com