สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • ทะเบียนพาณิชย์
  • เลขทะเบียนพาณิชย์
  • 5100500101809
  • ชื่อธุรกิจ
  • พรภินันท์ ลูกชิ้นหมู
  • พรภินันท์ 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • อาหาร
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการค้า
  • ประเภทธุรกิจ
  • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ส่วนกลาง
  • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาง พรภินันท์ ใจบุญ
  • พรภินันท์ 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • 029949859
  • เบอร์มือถือ
  • 0634532459
  • อีเมล์
  • tj111029@gmail.com