สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0115539001027
 • จิรภัทร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไฟเบอร์ พัฒน์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 49323
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
 • สินค้า/บริการ
 • เยื่อและกระดาษ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จิรภัทร ยิบยินธรรม
 • จิรภัทร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0924719647
 • อีเมล์
 • kanokwan_sc@fiberpattana.com