สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Lemon Ex -Natural 100 %
 • วัณณุวรรธน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดื่มเพื่อสุขภาะ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • เพชรบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วัณณุวรรธน์ วิเชียรศรี
 • วัณณุวรรธน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0852632573
 • อีเมล์
 • Rich100pipers@gmail.com