สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3100700936665
 • ชื่อธุรกิจ
 • bd ornament
 • บุณณดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มพข421/2547
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว บุณณดา เลาหะดิลก
 • บุณณดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0810545500
 • เบอร์มือถือ
 • 0864378251
 • อีเมล์
 • bd.handicraft55@gmail.com