สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0215555003011
 • ยนต์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอ็มพี ยูนิฟอร์ม อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 14111
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิต และจำหน่ายชุดยูนิฟอร์มโรงงาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • มาตรฐานสินค้า
 • NA
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ระยอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ยนต์ มีพันธ์
 • ยนต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 038 691838
 • เบอร์มือถือ
 • 061 820 7777
 • อีเมล์
 • ymeepan@mpuniformth.com