สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105536118055
 • บุษรินทร์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอส. เอ็ม. ที. เอเซีย จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46599
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องจักรสำหรับงานทำแม่พิมพ์ และชิ้นส่วน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • ISO9001
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง บุษรินทร์ ติยะโรจน์
 • บุษรินทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-895-4080
 • เบอร์มือถือ
 • 081-443-1843
 • อีเมล์
 • bussarin@smtasia.co.th