สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3460500627844
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านสุขใจ
 • นิ่มนวล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวอินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • เกษตรอินทรีย์ IFOAM , อเมริกา,ยุโรป,แคนนาดา,ญี่ปุ่น,จีน OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มุกดาหาร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นิ่มนวล ยวนแหล
 • นิ่มนวล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0885840915
 • อีเมล์
 • Meesak23@hotmail.com