สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • นิติบุคคล
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล
  • 0765558001155
  • พนิดา 's Avatar
  • ชื่อนิติบุคคล
  • เสริมโชคมีทรัพย์ จำกัด
  • รหัสหมวดธุรกิจ
  • 55101
  • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
  • โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
  • สินค้า/บริการ
  • โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการบริการ
  • ประเภทธุรกิจ
  • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
  • Facebook
  • -
  • website
  • -
  • มาตรฐานสินค้า
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคกลาง
  • เพชรบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นางสาว พนิดา ดอนผกา
  • พนิดา 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 086-9235679
  • อีเมล์
  • treahurehotel@gmail.com