สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0305554001979
 • สืบสกุล 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สยามไอแอม จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47912
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • หนองคาย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สืบสกุล ทรัพย์สิน
 • สืบสกุล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0948793915
 • อีเมล์
 • supsin@me.com