สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3209900068826
 • ชื่อธุรกิจ
 • ธนาพร
 • ธนาพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แปรรูปและจำหน่ายสินค้าสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธนาพร บุญปิตุรักษ์
 • ธนาพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 09668762022
 • เบอร์มือถือ
 • 09668762022
 • อีเมล์
 • tuktikmoo9@gmail.com