สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • ทะเบียนพาณิชย์
  • เลขทะเบียนพาณิชย์
  • 3180500228926
  • ชื่อธุรกิจ
  • Elixir Canal
  • วโรฒน์ 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • Naturals Cosmetic
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • สุขภาพและความงาม
  • เบอร์โทรศัพท์
  • FDA
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ส่วนกลาง
  • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาย วโรฒน์ ทองปาน
  • วโรฒน์ 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • 0917026455
  • เบอร์มือถือ
  • 0917026455
  • อีเมล์
  • elixir.canal@gmail.com