สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัทควีนอันดามัน
 • รัสรินทร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตขวดพลาสติกและผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Gmp
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง รัสรินทร์ เธียรถิรพัฒน์
 • รัสรินทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 076-374-633
 • เบอร์มือถือ
 • 097-456-5536
 • อีเมล์
 • russarin809@hotmail.com