สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1209600109962
 • ชื่อธุรกิจ
 • เปาเหล่ากง
 • ศุภวิชญ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมจีบ ซาลาเปา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มาตรฐานแฟรนชายส์
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศุภวิชญ์ ทัศนศร
 • ศุภวิชญ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 038-233035
 • เบอร์มือถือ
 • 089-8334378
 • อีเมล์
 • chuchatchuchat@hotmail.com