สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 7838003000380
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท เนวิเกเตอร์ไทย จำกัด
 • ณัฐวุฒิ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ์Navigator Business
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0858853323
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณัฐวุฒิ นำมณีวงศ์
 • ณัฐวุฒิ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 076687070
 • เบอร์มือถือ
 • 0858853323
 • อีเมล์
 • siamgame@gmail.com