สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
 • สรรพงศ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผักสลัด เห็ด เมล่อน และผลไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สรรพงศ์ บูรณะฤทธิวัฒน์
 • สรรพงศ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0990919639
 • เบอร์มือถือ
 • 0990919639
 • อีเมล์
 • sonpong2832@gmail.com