สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านกาหยีภูเก็ต น้องโอ
 • ศันสนีย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เม็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Primary GMP , Halal, อย. ,มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศันสนีย์ เรืองเกตุ
 • ศันสนีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 076244431
 • เบอร์มือถือ
 • 0869443508
 • อีเมล์
 • o_plug@hotmai.com