สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • นิติบุคคล
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล
  • 0205559015545
  • ปาริชาติ 's Avatar
  • ชื่อนิติบุคคล
  • วินเนอร์ ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • รหัสหมวดธุรกิจ
  • 46109
  • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
  • -
  • สินค้า/บริการ
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการค้า
  • ประเภทธุรกิจ
  • สุขภาพและความงาม
  • Facebook
  • -
  • website
  • -
  • มาตรฐานสินค้า
  • อย. / เอกสารรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคตะวันออก
  • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาง ปาริชาติ แดงเปี่ยม
  • ปาริชาติ 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • 096-4636194
  • เบอร์มือถือ
  • 096-4636194
  • อีเมล์
  • parichart.md@winnersupply.co.th