สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0423560000951
 • อรอุมา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สิรดนัย กรุ๊ป
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 31001
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องใช้ในบ้านและเครื่องครัว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • มาตรฐาน(มผช)
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อรอุมา สุพรมอินทร์
 • อรอุมา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 093-4986514
 • เบอร์มือถือ
 • 080-7540187
 • อีเมล์
 • Onauma379@hotmail.com