สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • จินดา จิวเวลรี่
 • ศรัณย์กร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับเงินแท้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Otop 4 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศรัณย์กร มาตนอก
 • ศรัณย์กร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0856940196
 • เบอร์มือถือ
 • 0830146148
 • อีเมล์
 • jindajewelry@yahoo.com