สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • Topmart
  • สุภาพรรณ 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • ขนมและของฝาก
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการค้า
  • ประเภทธุรกิจ
  • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
  • Facebook
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • อย
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคกลาง
  • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นางสาว สุภาพรรณ วิเศษวงษา
  • สุภาพรรณ 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • 0992262996
  • เบอร์มือถือ
  • 0992262996
  • อีเมล์
  • supapunv@gmail.com