สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไอเบอร์รี่โฮมเมดไอศกรีม
 • กิตติ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายไอศกรีม/เครื่องดื่มเเละเบเกอรี่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กิตติ ลีลาวิชิตชัย
 • กิตติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0814447524
 • อีเมล์
 • kitti_lee@hotmail.com